Održana Osnivačka skupština OZ-a!

Osnivačka skupina Udruge OZ-Održiva zajednica održana je u Mošćeničkoj Dragi, 7. kolovoza 2015. godine

“OZ namjeravamo razvijati kao mrežu projektnih centara. Projektni centri nicat će slijedom projektnih inicijativa koje ćemo podupirati i razvijati u suradnji s našim članovima te ćemo se nastojati izboriti za njihovo financiranje, bilo kroz EU fondove ili druge oblike potpore”, naglasila je Marina Biti koja će se kao članica Predsjedništva baviti programskim radom i razvojem OZ-a.

O Osnivačkoj skupini izvijestili su i mediji. Pročitajte više na Portalu Teklić.