brod_u_boci@retrozakcija“Brod u boci”. Jednodnevna izložba brodova u boci Eduarda Šimetića održana je u organizaciji OZ-a 2. listopada 2015. godine. Tom smo izložbom prvi put javno predstavili OZ i promovirali naš program retrOZakcija!

Otimamo ovu izložbu zaboravu pretvarajući je u stalni virtualni postav!

U spomen na Arsena Dedića kojemu je događanje “Brod u boci” bilo u cijelosti posvećeno, pojedine izloške iz priložene galerije “krstimo” nazivima Arsenovih pjesama i citatima iz tih istih pjesama… iz zbirke “Brod u boci”.