anketa dino 2

Kvaliteta života, struktura stanovništva i demografija

Povratne informacije uz OZ-ovu anketuanketa dino 2

Jedan od temeljnih preduvjeta održivog razvoja (uz stabilno gospodarstvo, očuvani okoliš i kulturu) je društvena pravednost. Ono što društvo čini pravednim jest udio stanovnika koji ima približno jednake mogućnosti za postizanje željenog stupnja obrazovanja, željene karijere te u konačnici ostvarivanje zadovoljavajuće kvalitete života.

Koliko će društvo biti pravedno, ovisi o tome koliko pojedinaca ima mogućnost napredovati u društvu. Poželjno je da prvih šest skupina budu što ujednačenije prema udjelu stanovništva koja pripadaju tim skupinama, a da što manje stanovnika pripada posljednjim dvjema skupinama. Te posljednje dvije skupine su više od drugih ovisne o pomoći društva i odluka političkih elita.

Skupine stanovništva se razlikuju prema mogućnosti napredovanja iz jedne kategorije u drugu. Cilj našeg istraživanja je izmjeriti indeks prosperiteta u različiti dijelovima RH, što ćemo objaviti u javnim medijima po završetku istraživanja.  

U nastavku je opis skupina stanovništva. Prema podacima iz ankete kojou ste ispunili, procijenite kojoj skupini pripadate. Pritom, imajte na umu da je moguće da se ne uklapate u cijelosti u određenu skupinu. Moguće je da se nalazite u prijelazu iz jedne skupine u drugu ili da ste u atipičnoj situaciji koja nije predviđena dolje navedenom podjelom. U tom slučaju, usredotočite se na to koja skupina Vam je najbliža.

 

 1. Elita – Tipičan predstavnik ove skupine je izrazito bogat što mu omogućuje bolje obrazovanje te dostupnost kulturnih sadržaja. Ove osobe imaju širok krug ljudi koji su na utjecajnim pozicijama. Tipična zanimanja ljudi u ovoj skupini su vlasnici i predsjednici upravni odbora velikih kompanija, menadžeri, predstavnici vlasti, itd..

Ekonomski kapital: Izrazito velik

Socijalni kapital: Velik

Kulturni kapital: Velik

 

 1. Visoka srednja klasa – Tipičan predstavnik ove skupine je visoko obrazovan (minimalno diplomski studij) s iznad prosječnim primanjima. Svojim primanjima može si osigurati sve svoje osnovne potrebe i lagodno (ali ne luksuzno poput elite) živjeti. U društvu uživaju ugled i poštovanje. Tipična zanimanja članova ove skupine su liječnici, sveučilišni profesori, arhitekti, suci, itd..

Ekonomski kapital: Velik

Socijalni kapital: Velik

Kulturni kapital: Velik

 

 1. Tehnička srednja klasa – Tipični predstavnik ove skupine nije visoko obrazovan, ali je izrazito ekonomski uspješan, iako ne radi klasična dobro plaćena zanimanja. Kao i visoka srednja klasa, mogu si priuštiti sve što im potrebno za život, no njihov utjecaj u društvu i poznanstva su nešto manja. Tipična zanimanja u ovoj klasi u uslužne djelatnosti, vlasnici manjih i srednjih poduzeća s visokim profitom.

Ekonomski kapital: Velik

Socijalni kapital: Srednji

Kulturni kapital: Niski/Srednji

 

 1. Pretendenti za elitu i visoku srednju klasu – Tipični predstavnik ove skupine su relativno mlađi, visoko školovani pojedinci s dobrom osnovom za napredovanjem u životu. Ova izrazito perspektivna skupina najčešće potječe iz dobrostojećih obitelji koje su znatno ulagale u njihovu budućnost. Imaju zadovoljene sve osnovne životne potrebe kako bi se neopterećeni mogli posvetiti razvoju karijere.  

Ekonomski kapital: Srednji/veliki

Socijalni kapital: Velik

Kulturni kapital: Velik

 

 1. Klasična srednja klasa – Tipični predstavnik ove skupine ima primanja u razini prosjeka, te ima zadovoljene osnovne životne potrebe. Povremeni odlasci na more ili zimovanje znatno narušavaju ravnotežu kućnog budžeta. Zbog toga si ne mogu dozvoliti češće uživanje u kulturnim sadržajima, a sebi i članovima svoje obitelji ne mogu priuštiti skuplje obrazovanje. Osobe u ovoj skupini se ne kreću u krugu visoko pozicioniranih osoba i u slučaju potrebe ovise o funkcioniranju pravosudnog, represivnog i zdravstvenog sustava u državi. Tipična zanimanja osoba u ovoj skupini su zaposlenici u privatnom ili niži i srednji službenici u javnom sektoru.

Ekonomski kapital: Srednji

Socijalni kapital: Srednji

Kulturni kapital: Srednji

 

 1. Prosperitetni radnici – Tipični predstavnik ove skupine je student, koji ima niža primanja, nisku razinu ostvarenih osnovnih životnih potreba (kao stan, primanja, itd..). No, predstavlja izrazito perspektivni dio stanovništva koji će u budućnosti predstavljati najvitalniji dio ekonomskog, društvenog i kulturnog života države. Ove više obrazovane osobe započinju posao s niže plaćenim poslovima nakon kojih nastoje napredovati. Ako ustraju i dalje se usavršavaju, kroz par godina ostvaruju svoj potencijal i za očekivat je da će završiti u skupini visoke srednje klase.

Ekonomski kapital: Niski/Srednji

Socijalni kapital: Velik

Kulturni kapital: Velik

 

 1. Tradicionalna radnička klasa – Tipični predstavnici ove skupine bave se osnovnim zanimanjima i rade kao zaposlenici u državnim i privatnim poduzećima. Primanja su im nešto ispod prosjeka do razine prosjeka. Njihova primanja im ne dozvoljavaju često uživanje u kulturnim i društvenim događanjima, dok im ljetovanja i zimovanja predstavljaju luksuz. Zbog nešto niže razine obrazovanja, ova skupina ima ograničeni raspon promjene zanimanja i samim time i ograničene kapacitete za napredovanje u karijeri.

Ekonomski kapital: Nizak

Socijalni kapital: Niski/Srednji

Kulturni kapital: Niski/Srednji

 

 1. Prekarijat – Pripadnici ove skupine su izrazito deprivirani i ovisni o pomoći društvu. Članovi ove skupine nemaju zadovoljene osnovne uvjete za život, te se uvelike oslanjaju na različite vidove socijalne pomoći. Zbog niže obrazovne razine, moguća su zaposlenja na slabo plaćenim poslovima. Ova izrazito osjetljiva skupina često završava u začaranom krugu siromaštva iz kojeg teško izlaze.

Ekonomski kapital: Niski

Socijalni kapital: Niski

Kulturni kapital: Niski

anketa dino

OZ ANKETA – Demografija

Pozivamo Vas na sudjelovanje u  OZ-ovoj anketi Pod naslovom Kvaliteta života, struktura stanovništva i demografija

Anketa je dio programa OZ pita!anketa demografija

Rezultati istraživanja biti će prikupljani do početka studenog ove godine, a nakon toga će rezultati biti javno objavljeni.

 

Po prvi puta u RH ispitujemo novi sustav klasifikacije stanovništva umjesto zastarjelog tripartitnog (niski, srednji i visoki sloj društva). Ako ste zainteresirani, možete dobiti povratnu informaciju nakon što odgovorite na postavljena pitanja.

Prikupljeni podaci koristit će se za izradu programa i projekata prilagođenih specifičnim potrebama pojedinih lokalnih zajednica i kategorija stanovništva.

Zahvaljujemo na suradnji!

green-footprint

Projekt “Smanjimo ekološki otisak”

Suradnja udruga OZ i Facultas na projektu “Smanjimo svoj ekološki otisak”


Projekt “Smanjimo svoj ekološki otisak”


zeleni kalkulator

Na temelju Ugovora o suradnji, udruge Facultas i OZ pokreću projekt zajedničke izrade Kalkulatora ekološkog otiska kojemu je cilj smanjenje ekološkoga otiska u Hrvatskoj.


Projekt će se realizirati kroz više koraka:

 1. Izrada Kalkulatora ekološkog otiska za građane – testna verzija, jednostavno mjerenje
 2. Razrada i programiranje Kalkulatora ekološkog otiska – konačna verzija, kompleksno mjerenje
 3. Razrada korektivnih mjera i postupaka za smanjenje ekološkog otiska, uz upućivanje na ekološki prihvatljive proizvode koji su u ponudi na hrvatskome tržištu
 4. Prezentacija i diseminacija (web, radionice, mediji)

U tijeku je prva faza projekta, pa uskoro možete očekivati objavljivanje testne verzije OZ-Facultas-ovog Kalkulatora ekološkog otiska.

Računamo na vaš odaziv!


Što je ekološki otisak

Ekološki otisak. Deset zemalja s najvećom potrošnjom prirodnih resursa.

Top 10 zemalja s najvećim ekološkim otiskom

Ljudska se aktivnost temelji na potrošnji prirodnih resursa i na proizvodnji otpada. S porastom Zemljine populacije potrošnja resursa globalno raste, što znači da je resursa sve manje na raspolaganju – i zbog same potrošnje, i zbog onečišćenja.

Ekološki otisak mjeri zahtjeve ljudske populacije u odnosu na resurse kojima raspolažemo. Mjerenja pokazuju da je ljudsko potraživanje višestruko veće  (u ekstremnijim slučajevima čak i deseterostruko! – vidi sliku) u odnosu na Zemljin biokapacitet, odnosno na biološki raspoložive površine tla koje čine šume, pašnjaci, obrađene površine i ribolovišta. Te površine, kao i zrak koji udišemo, kontinuirano stradavaju – dijelom zbog neracionalne eksploatacije, a dijelom zbog zagađivanja.

Jednostavnim rječnikom: ekološki otisak je brojčani pokazatelj omjera ljudske potražnje za resursima u odnosu na njihovu realnu raspoloživost.

Prema mjerenjima iz 2010. godine (Global Footprint Network’s 2010 Edition), ekološki otisak Hrvatske iznosi 3,75.


Što je kalkulator ekološkog otiska

Kalkulator ekološkog otiska je kompjutorski program s vizualiziranim sučeljem koji omogućuje unos brojčanih vrijednosti vezanih uz naše potrošačke i druge navike na temelju čega se omogućuje i personalizirani izračun našeg osobnog ekološkog otiska. Drugim riječima, služenje kalkulatorom omogućit će nam da pojedinačno spoznamo ekološku dimenziju svojih navika i dnevnih izbora, skrećući nam pažnju na to koje izbore možemo promijeniti kako bismo smanjili svoj ekološki otisak te time doprinijeli ne samo uštedama u vlastitu kućnome budžetu i zdravijem životu, već i smanjenju ekološkog otiska Hrvatske.


Ovaj projekt, baziran na izradi Kalkulatora ekološkog otiska za hrvatske građane, u svojoj ekološkoj dimenziji pripada programu ekOZsfera, a svojom edukativnom stranom programu edu-OZ-zona. Projekt sadrži i elemente ispitivanja navika i stavova hrvatskih građana, čime se svrstava i u program OZ pita!