Članstvo u OZ-u funkcionira po ključu međusobnog nadopunjavanja.

 

Mi smo mOZaik!


 

complementarity

 • Član Udruge može biti svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut, program te druge opće akte udruge, te je posvećena ostvarivanju ciljeva Udruge.
 • Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe
 • Član udruge može biti i osoba mlađa od 14 godina za koju pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
 • Udruga okuplja dvije kategorije članova: aktivne članove koji svojim aktivnim radom doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge i podupiruće članove koji nisu radno aktivni, ali podržavaju ciljeve i Program Udruge.
 • Kriteriji i načini praćenja radnoga angažmana kao temelja za ostvarenje aktivnog članskog statusa definiraju se Odlukom Predsjedništva koju Predsjedništvo donosi najkasnije 6 mjeseci od upisa Udruge u Sudski registar.
 • Do donošenja Odluke Predsjedništva o načinu praćenja i valoriziranja radnoga angažmana članova, svi se članovi Udruge smatraju aktivnim članovima.
 • Počasnim članom Udruge mogu postati fizičke osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju Udruge, kao i fizičke osobe koje se posebno ističu svojim doprinosom održivome razvoju.
 • Strani državljanin i strana pravna osoba mogu posta­ti počasnim članom Udruge.
 • Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.
 • Članstvo u Udruzi se ostvaruje na temelju molbe za prijem u članstvo. Odluku o prijemu u članstvo donosi Glavni tajnik Udruge.
 • Razlozi za odbijanje članske prijave mogu se temeljiti na zakonskim i/ili etičkim osnovama (npr. kaznena odgovornost, konflikt interesa i sl). U slučaju naknadnog utvrđivanja postojanja pravnih i/ili etičkih prepreka za prijem u članstvo, Glavni tajnik može poništiti prethodno donijetu odluku o prijemu u članstvo.
 • Po učlanjenju u Udrugu, članovi iskazuju svoje prihvaćanje etičkih standarda Udruge koji proizlaze iz Statuta Udruge.

O pravima i obvezama članova te o svim aspektima članskoga statusa pročitaj u Statutu OZ-a.