edu-OZ-ona


 

obrazovanje

 

U OZ-u smatramo da cijeli život treba shvatiti kao beskrajnu i kontinuiranu edukacijsku zonu. Učeći rastemo kao ljudska bića, postajemo sposobniji prepoznavati i ostvarivati uvijek bolje, nove i kvalitetnije ciljeve. Sa znanjem koje stječemo raste i naša društvena korisnost, a s njome i sposobnost da pozitivno utječemo i na vlastiti život i na razvoj društvene sredine.


 

Glavni ciljevi ovoga programa su:

  • podizanje opće razine obrazovanosti hrvatskih građana
  • nadogradnja formalnog obrazovanja hrvatskih građana specifičnim interdisiplinarnim i specijaliziranim sadržajima koji omogućuje snalaženje s novim tehnologijama i društvenim promjenama
  • kreiranje edukacijskih programa prilagođenih tržištu rada
  • osiguravanje uvjeta za uspješno obrazovanje svim članovima društva, osobito članovima slabijih društvenih skupina

 

Vrijednosti koje promičemo ovim programom:

Obrazovanje je ljudsko pravo. Obrazovanje u funkciji unapređivanja demokratskih procesa, tolerancije te individualne i društvene odgovornosti. Obrazovanje u funkciji poštivanja svih oblika života na Zemlji.  Obrazovanje kao pretpostavka unapređivanju ekonomske sfere. Obrazovanje u funkciji društvenoga i osobnoga rasta. Obrazovanje u funkciji stvaranja temelja održivoj budućnosti. Obrazovanje je bogatstvo.


 

Smisao obrazovanja je pretvoriti zrcala u prozore!

(posuđeno od Sydneya J. Harrisa, američkog novinara i publicista)