ekOZsfera


ek-O-sfera badgeProgram ‘ekOZsfera’ čini samo srce OZ-a – podijelite ga s nama i preuzmite svoj srcoliki ekOZsfera bedž!

U sklopu ovoga programa organiziramo događanja i akcije te pokrećemo projekte ekološkog karaktera, i u okolišnom i u društvenom smislu toga pojma.

 


 

Glavni ciljevi ovoga programa su:

  • podizanje ekološke osviještenosti građana
  • unapređivanje stanja okoliša
  • uvođenje ekoloških praksi u sve sfere života
  • kreiranje zelenih radnih mjesta

Vrijednosti koje promičemo ovim programom:

Recikliramo. Štedimo energiju. Zalažemo se za racionalan odnos prema prirodnim resursima. Podržavamo proizvođače koji se služe obnovljivom energijom. Potičemo zeleni transport i zelenu gradnju. Promičemo korištenje zelenih tehnologija. Uključujemo se u procese proizvodnje ekoloških proizvoda. Promičemo zdravu prehranu i zdrav način života. Čuvamo bioraznolikost. Respektiramo sve oblike života. Razmišljamo održivo.


 

Naša sfera je naš planet i prema njemu se odnosimo odgovorno!