OZ pita!


OZ pita!OZ neumorno postavlja pitanja, jer kako drukčije do boljeg razumijevanja stvarnosti, kako drukčije do odgovora?


Ciljevi ovog programa su:

  • provođenje kontinuiranog dijaloga s javnošću o relevantnim društvenim pitanjima, sukladno područjima djelovanja OZ-a
  • prikupljanje i obrada informacija radi unapređivanja vlastite djelatnosti i promicanje svijesti o stavovima javnosti
  • poticanje argumentiranih rasprava o važnim društvenim pitanjima
  • izrada programskih rješenja baziranih na prikupljenim povratnim informacijama

Vrijednosti koje ovim programom njegujemo su:

Dijalogičnost. Otvorenost. Argumentiranost. Kritičnost i samokritičnost. Demokratičnost. Sustavnost. Utemeljenost. Suvislost. Kultura javne komunikacije. Odgovornost.


Umjetnost i znanost postavljanja pitanja izvor je svega znanja.

(posuđeno od Thomasa Bergera, američkog romanopisca)