retrOZakcija


 

paška čipkaU OZ-u se zalažemo za njegovanje starih zanata i manufakturnoga rada i promičemo autohtone kulture u lokalnim zajednicama. Organiziramo izložbe, sajmove i druge vrste događanja putem kojih promoviramo vrijedne artefakte, organiziramo radionice radi diseminacije odgovarajućih vještina i znanja, kao i projekte u funkciji dosezanja programskih ciljeva.


Ciljevi ovog programa su:

  • njegovanje tradicijskih vrijednosti manufakturnog rada kao kulturnih osobitosti povezanih s identitetom pojedinih lokalnih zajednica ili šire
  • poticanje produkcije ekskluzivnih proizvoda visoke manufakturne i tradicijske vrijednosti
  • poticanje novih poslovnih inicijativa koje u cjelini ili u nekome segmentu primjenjuju autentične manufakturne elemente

 

Vrijednosti koje njegujemo ovim programom su:

Njegovanje tradicije i identiteta lokalnih zajednica. Promicanje etnografskih znanja, upoznavanje lokalnih povijesti, oživljavanje povijesnih manufakturnih praksi. Revalorizacija etnografske baštine. Obnova baštine. Kulturna prepoznatljivost. Jedinstvenost. Reaktualizacija manufakturne djelatnosti u novim kontekstima i na različitim područjima života (umjetnost, turizam i dr).


Otvorimo škrinjicu s našim blagom, neka zasja!