Statut Udruge OZ

*dokument uključuje izmjene i dopune izglasane na Skupštini održanoj 11. siječnja 2016. godine