Strukturu OZ-a čini suodnos pojedinih tijela.

OZ je strukturiran po načelima funkcionalnosti, prohodnosti, dinamičnosti i urednosti.

razvojni organigram

  • Tijela OZ-a:

Napomene

  • Tijekom održavanja posebnih manifestacija ili u slučaju posebnih projektnih, programskih ili poslovnih potreba, mogu se osnivati i druga privremena ili trajna stručna i radna tijela, odlukom Predsjedništva Udruge.
  • Sukladno članku 37. Statuta OZ-a, na Osnivačkoj se skupštini biraju članovi Predsjedništva, Tajnik Udruge i Predsjednik Programskog vijeća koji osiguravaju funkcioniranje Udruge do uspostave njezina punoga ustroja.