Županijski/regionalni projektni centri bit će uspostavljeni kada se stvore uvjeti za povezivanje rada dvaju ili više gradskih/općinskih projektnih centara unutar iste županije ili regije.